't Sjepapke,

het steeds weer verbazende wielerteam

Rond 1994 werd een steeds weer verbazend wielerteam opgericht door zelfstandigen uit een dorp genaamd Noorderwijk... 
 
Around 1994 an ever amazing cycling team was founded by independents from a town called Noorderwijk...
Deze mannen ontsnapten vrijwel meteen uit het peloton onderweg naar
een onbekende bestemming... 
 
These men promptly escaped
from the peloton,
on its way to

an unknown destination...
Vandaag,
nog steeds gezocht door de UCI,
overleven ze als geluksrijders...
 
Today,
still wanted by the UCI,
they survive as riders of fortune...
Als jij van wielrennen houdt,
als niemand anders kan helpen,
en als je ze kan vinden (en volgen), 
 
If you love cycling,
if no one else can help,
and if you can find (and follow) them,  
dan kan jij misschien meerijden met...
 
maybe you can ride with...
't Sjepapke !
 
't Sjepapke !